Bygg termografering

Med termografikamera visualiserer vi temperaturvariasjoner, både normale og unormale.

For å gjengi temperatur benyttes termografibilde med forskjellige paletter, det vil si farge eller gråtoner. På bygg kontrollerer og dokumenterer vi varmeisolasjon, kuldebroer, luftlekkasjer og ulike typer gulvvarme.

Skjulte feil og mangler ved utførelsen av isolasjonen, klimaskjermens tetthet og ulike typer fuktskader kan detekteres med termografering. Kuldebroer på grunn av feil konstruksjon vil vises tydelig i et termogram.

Hvem har nytte av termografering i byggebransjen?

  • Prosjekterende vil høste erfaring fra forskjellige konstruksjonstyper
  • Entreprenøren kan unngå byggefeil som kan få konsekvenser. Ved kontroller av et bygg i en tidlig fase avdekkes behov for endringer.
  • Eiendomsutviklere og forvaltere kan få kontrollert bygningene i forhold til varmeøkonomi, komfort og fuktskader.
  • Brukeren får dokumentert at bygget de overtar oppfyller lovte krav til isolasjonsevne og lufttetthet.
 
Bygg Teromgrafering

Skal vi kontakte deg?