Elektro termografering

50% av alle branner skyldes feil i elektriske anlegg og halvparten av disse skyldes komponentfeil.

Ved å termografere elektriske anlegg  finner vi unormale temperaturer og kan rapportere feil før de får utvikle seg. Ved å legge inn termografering av tavlene i internkontrollen deres  økes sikkerheten betraktelig.

Forsikringsselskapene har fokus på termografering i tilstandskontrollen. De ser store besparelser for seg selv og for bedriftene ved å ha bedre kontroll. Det reduserer kostnader til reparasjon, driftstans og produksjonstap.

Bruksområder: Hovedfordelinger, underfordelinger, styretavler, ventilasjonsfordelinger, UPS, varmekabler, husinstallasjoner osv.

Vi utfører termografering på elektriske anlegg etter NEK 405-1 som uavhengig foretak type A:
Vi forestår ikke prosjektering, utførelse og reparasjoner av elektriske anlegg.

Ved alle oppdrag leverer vi en rapport med oversikt over termograferte anlegg. Rapporten utføres i henhold til NEK 405-1 med bilder og beskrivelse av avvik. I tillegg klassifiseres feilene med forslag til utbedring.

 

Skal vi kontakte deg?