Uavhengig kontroll

1.1.2013 ble det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker.  De nye kravene om obligatorisk uavhengig kontroll gjelder for søknader som kommer inn til kommunen fra og med 1. januar 2013. For eneboliger i tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:

  • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
  • Lufttetthet i klimaskjermen

Tiltakshaver har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll. Kontrollen utføres på hensiktsmessige tidspunkt i ulike faser av et byggeprosjekt. Ved avsluttet kontroll skal det leveres kontrollerklæring.

I samarbeid med vårt søsterselskap Bygg Engineering AS tilbyr vi uavhengig kontroll for eneboligprosjekter i Oslo, Akershus og Buskerud.

 

 
Standard sidebilde

Skal vi kontakte deg?