Kontrollere våtrom

Kontroll av våtrom skal inneholde:

  • Kontroll av plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert
  • Visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk
  • Synliggjøring av eventuell lekkasje fra sisterne ved utløp til gulv
  • Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt

Kontroll av våtrom er i hovedsak kontroll av utførelse. Kontroll av våtrom foretas i utførelsesfasen. Kontrollen bør gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet og før overflatematerialer som fliser, belegg mv. er montert.

Kontrollerklæring for fuktsikring i våtrom skal foreligge senest ved ferdigattest.